Dárková startovací sada na výrobu klíčenek – písmena a čísla

1 250 Kč 1 033,06 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
1.12.2023
Možnosti doručení

Díky této sadě si vytvoříte originální klíčenky ve tvaru písmen a čísel, kterými můžete obdarovat kamarády a blízké.

Tato sada obsahuje vše, co potřebujete k výrobě krásných, originálních klíčenek z pryskyřice. Najdete v ní nejen pryskyřici, ale také formy, dekorační materiál, barvivo a další pomůcky. Prostě vše od A do Z! Všechny naše formy na pryskyřici jsou opakovatelně použitelné.

Množství pryskyřice vám vystačí na 30 ks klíčenek. Všechny barvy v sadě jsou vzájemně kombinovatelné, díky tomu si vytvoříte vlastní krásné barvy a odstíny.

Namíchejte pryskyřici, obarvěte, nalijte do formy a můžete se těšit na nádherné výrobky, které ze silikonové formy snadno vyjmete. Udělejte radost nejen sobě, ale také svému okolí krásnými, ručně vytvořenými dárečky!

Sadu vám dodáme v hezké, barevné krabici. Bude tak rovnou připravená jako dárek pro kreativního člověka.

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Sada obsahuje:

 • silikonovou formu o velikosti: 36 x 19 x 0,8 cm;
 • sadu licí pryskyřice Fluid: 250 g;
 • metalické fólie do pryskyřice - sada 12 barev;
 • barva do pryskyřice 3 ks po 5 ml;
 • sadu bižuterních komponentů pro výrobu klíčenek 30 ks;
 • bižuterní ketlovací kleště;
 • ruční vrtačku a 1 vrták;
 • igelitovou fólii na zakrytí pracovní plochy;
 • pilník pro zabrušování hran;
 • jednorázové rukavice 5 párů;
 • dřevěné špachtle 10 ks;
 • míchátko plastové na míchání pryskyřice 5 ks;
 • lžička plastová na míchání pryskyřice 10 ks;
 • kelímky 15 ks;
 • zapalovač pro odstranění bublinek vzduchu v pryskyřici;
 • návod na zpracování epoxidové pryskyřice a tabulku mísících poměrů;
 • návod pro práci se sadou.

V sadě dodáváme i návod na zpracování epoxidové pryskyřice a tabulku mísících poměrů. Pokud tedy sadu plánujete dát jako dárek, obdarovaný bude potřebovat už jen váhu a může se pustit do výroby originálních klíčenek. Váhu u nás můžete zakoupit zde.

Chcete vytvářet další barevné kombinace? Dokupte si metalické prášky, barviva, metalické vločky, nebo jiné dekorace a vytvořte další krásné klíčenky. Forma je opakovaně použitelná a možností pro výrobu klíčenek je nespočet!

Jak z písmenek vyrobit klíčenky?

Prosíme pozor!

 • Zobrazení barev se může na různých digitálních zařízeních silně lišit.
 • Při práci s epoxidovou pryskyřicí a pigmentovými roztoky používejte ochranné pomůcky. Hotový odlitek co nejlépe zakryjte, aby se na něj před konečným tvrdnutím nedostal prach.

Bezpečnostní opatření:

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby;
 • při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře;
 • po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte;
 • pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %);
 • teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C;
 • pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci;
 • doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci se důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/státních předpisů. Obal znečištěný výrobkem
odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Označení pro nebezpečné složky:bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, pterc.butylfenyl-[1-(2,3-epoxy)propyl]-ether

Doplňkové parametry

Kategorie: Sady na výrobu klíčenek z pryskyřice
Hmotnost: 1.105 kg
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
JC Avatar autora | 26.7.2023
Se sadou jsem spokojená na 💯%. Obsahuje opravdu vše potřebné. Pro začátečníky ideální. A nejen pro ně 😉
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.