Epoxidová pryskyřice 5-Five

397 Kč 682 Kč 5 290 Kč 15 700 Kč od 397 Kč 328,10 Kč bez DPH 563,64 Kč bez DPH 4 371,90 Kč bez DPH 12 975,21 Kč bez DPH od 328,10 Kč bez DPH 794 Kč / 1 kg 682 Kč / 1 kg 587,78 Kč / 1 kg 523,33 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Objednáno Skladem Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
21.5.2024 21.5.2024 - 21.5.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Transparentní epoxidová pryskyřice pro zalévání až do tloušťky 5 cm. Produkt je vytvořen speciálně pro tvoření stolů a desek ze dřeva a pryskyřice, a také pro zalévání při tvorbě uměleckých produktů s vyšším sloupcem lití jako jsou pyramidy z pryskyřice a designový nábytek, a pro vytváření odlitků s plnivy (kámen, kov, korek a mnoho dalších).

Jedná se o velmi kvalitní pryskyřici s UV ochranou a odléváním do vyššího sloupce.

Tato pryskyřice je vhodná na zalévaní do silikonových forem z naší nabídky do tloušťky cca 5 cm.

Pryskyřice je dodávána s tvrdidlem. Zakoupené množství je součet hmotnosti složek A a B.

Mísící poměr: 100 : 55 (hmotnostní).

Výrobce: RESIN PRO ITALY

Při skladování při teplotách pod 20 °C a při přepravě v zimních měsících se může pryskyřice zakalit (mléčné zbarvení, bílé hrudky). Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. 

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Epoxidová pryskyřice 5-five je unikátní produkt, který umožňuje zalévání až do tloušťky 5 cm, nežloutne a je odolný vůči mechanickému poškození. Je vhodná pro práci při okolních teplotách do 30 °C. Je vynikající volbou, pokud chcete tvořit stoly, desky, pyramidy a další produkty z pryskyřice a dřeva v létě.

Je plně transparentní a je použitelná na vrstvy cca 5 cm. V případě vyšších odlitků ji doporučujeme odlévat po vrstvách, a to po částečném nebo úplném vytvrzení spodní vrstvy. Lze ji dobře probarvovat a pigmentovat. Vytvrzení za cca 48 hodin, je dobře opracovatelná a leštitelná. Má výborné mechanické vlastnosti, vysokou pevnost a soudržnost. Povrch vytvrzené pryskyřice odolává poškrábání a jinému nekritickému poškození. Díky nízké viskozitě dobře odvádí vzduchové bubliny během procesu vytvrzování.

Specifikace

 • Maximální tloušťka vrstvy je cca 5 cm.
 • Minimální tloušťka vrstvy je 1 cm.
 • Maximální objem lití je:
  do výšky 2 cm 70 kg;
  do výšky 3 cm 20 kg;
  do výšky 4 cm 14 kg;
  do výšky 5 cm 10 kg.
 • Po vytvrzení má plně transparentní, pevný a zrcadlově lesklý povrch.
 • Je UV stabilní a odolná vůči vlhkosti ze vzduchu (omezuje tvorbu vodních skvrn, ztráty lesku a žloutnutí).
 • Je vhodná pro transparentní i probarvené odlitky, dobře se barví barvivy a pigmenty z naší nabídky.
 • Doba zpracovatelnosti: 2 hodiny, 23 °C (100 g, 23 °C).
 • Doba vytvrzení pro odformování: 48 hod. Finální vytvrzení a dokončení všech vazeb v pryskyřici proběhne za 10-14 dní, v tu chvíli je pryskyřici možné brousit nebo na ní odkládat předměty (platí pro vytvrzování ve stálé teplotě 20 - 25 °C).
 • Je samonivelační a dobře tekutá.
 • Je bez rozpouštědel, neobsahuje fenolické látky a je prakticky bez zápachu.
 • Lze ji použít pro zalévání všech typů materiálů (dřevo, beton, sklo apod.).
 • Viskozita směsi: 400 mPa.s.
 • Výsledná tvrdost: 90 Shore D.

Zpracování a aplikace

Nejdříve smícháme obě složky v hmotnostním mísícím poměru 100 : 55. Každou složku je potřeba důkladně zvážit v gramech. Nejdříve do nádoby (čisté a suché) nalijeme a odvážíme složku A v požadovaném množství, vynulujeme váhu a nalijeme a odvážíme složku B v požadovaném množství. Pro usnadnění výpočtu potřebné hmotnosti složky A a B použijte naši tabulku výpočtů. Obě složky se míchají po dobu 3–4 minut (míchání ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček se střídá, přičemž je nutné seškrabávat materiál i ze stěn a dna nádoby). Po promíchání se doporučuje směs přelít do jiné čisté a suché nádoby, znovu zamíchat a poté aplikovat.

Pokud se hmota odlévá do forem, je vhodné použít silikonovou formu. V případě forem vyrobených z jiných materiálů, je nutné pro snadné vyjmutí z formy použít separátor. Nedoporučujeme použít jako formu skleněné nádoby, mohly by při vytvrzování pryskyřice prasknout. Při zalévání porézních materiálů (dřevo, beton) dochází k uvolňování vzduchových bublin do odlévané hmoty, proto je potřeba tyto předměty penetrovat. Penetraci porézních materiálů je možné provést speciální penetrací, nebo je můžete natřít tenkou vrstvou pryskyřice a po jejím zatuhnutí takové předměty zalít do požadovaného výrobku.

Pro zajištění optimální konzistence a kvalitního výsledku po aplikaci je potřeba při smíchávání zajistit dostatečnou teplotu prostředí i hmoty (cca 20 °C). Nízké teploty mají výrazně negativní vliv na konečný výsledek.

Po smíchání složek pryskyřice vytvrdne za 48 hodin, ale doporučujeme výrobek mechanicky opracovávat (broušení a leštění) až po 12–14 dnech od okamžiku zalití.

Doporučená tloušťka zalití je pro standardní produkt, který se skládá z 25–30 % pryskyřice a 75–70 % dřeva nebo různých plniv, jako jsou kameny, umělé květiny, kovové části, korky a podobně. Při zalévání desek o délce více než 1,2 metru, se důrazně doporučuje pracovat ve dvou fázích, aby se zabránilo přehřátí výrobku. Nejdříve nalejeme vrstvu tlustou 3 cm. Další den nalejeme vrstvu druhou, která bude mít 2–3 cm.

Upozornění

 • Dodržujte dobu zpracování, nepracujte s hotovou směsí déle než 2 hodiny. Při nedodržení této doby nemusí mít výrobky potřebné vlastnosti (hotové výrobky mohou být křehké) a pryskyřice se může začít v míchací nádobě ve vyšší vrstvě rychle zahřívat (tzv. exotermická reakce) a znehodnotit se.
 • Při skladování při teplotách pod 20 °C se může pryskyřice zakalit. Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. Zabraňte proniknutí vody do lahve s pryskyřicí. Po vyjmutí z lázně nechte vychladnout a poté použijte.
 • Na hotové výrobky z pryskyřice se nesmí pokládat horké předměty, jako jsou například hrnky s čajem. Výrobek by se mohl poškodit.

Bezpečnostní opatření

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby.
 • Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře.
 • Po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte.
 • Pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %).
 • Teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C.
 • Pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci.
 • Doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Bezpečnostní listy, technické listy a certifikace

Jak správně namíchat pryskyřici?

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci se důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/státních předpisů. Obal znečištěný výrobkem
odevzdejte ve sběrně nebezpečneho odpadu.
Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Označení pro nebezpečné složky: bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, pterc.
butylfenyl-[1-(2,3-epoxy)propyl]-ether

5
28x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
EM Avatar autora | 15.5.2024
Na 100 procent spokojenost, rychlé dodání
5
LG Avatar autora | 16.4.2024
Velmi dobře se s pryskyřicí pracuje,má krásně bílou barvu po zaschnutí
5
E Avatar autora | 31.3.2024
Super pryskyřice na pyramidy a další výrobky. Maximalni sokojenost se všemi objednávkami. Velmi rychlé doručení, skvělá komunikace a poradenství. Doporučuji.
5
NK Avatar autora | 25.3.2024
Produkt je skvělý krásně se s ním pracuje ale tak jako u všeho, bych chtěla aby bylo napsáno nejenom gramáž daného produktu ale pro úplné lajky, aby bylo napsáno na jaký průměr či tloušťku tak gramáž vystačí. To by bylo skvělý.
5
DV Avatar autora | 10.3.2024
Rychle dodání, dobře se s pryskyřicí pracuje.
5
JB Avatar autora | 18.2.2024
Byla jsem moc spokojená.vyborna komunikace, rychlé dodání.Vrele doporucuji
5
Avatar autora | 5.2.2024
Výborný a rychlé dodání
5
JD Avatar autora | 4.2.2024
Všechno v pořádku, doba dodání naprosto bezkonkurenční :) v neděli jsem objednala, a v úterý ráno měla pryskyřici doma !
5
JV Avatar autora | 30.1.2024
Výborný produkt, rychlé doručení.
5
MP Avatar autora | 17.1.2024
Rychlé dodání včetně podrobných návodů k použití,výborná komunikace.
5
JS Avatar autora | 9.1.2024
Dobrá práce s produktem
5
PK Avatar autora | 13.11.2023
Vše výborné, hlavně kvalita a rychlost dodání
5
LM Avatar autora | 6.11.2023
Spokojená, s produktem se velmi dobře pracuje, rychlé dodání.
5
PT Avatar autora | 25.10.2023
Maximálně.
5
BS Avatar autora | 25.10.2023
Nakupuji opakovane
5
DT Avatar autora | 10.10.2023
Spokojená
5
Avatar autora | 28.9.2023
Velmi spokojená,skvělý produkt.
5
MC Avatar autora | 24.9.2023
Naprostá spokojenost. Podrobný návod i tabulka poměrů.
5
PK Avatar autora | 21.9.2023
Skvělý produkt. E-shop také za 1*.
5
Avatar autora | 17.9.2023
Skvělý produkt. Veliká spokojenost. Neobjednávám naposledy
5
MJ Avatar autora | 30.8.2023
Vynikající produkty, rychlé dodání.
5
DK Avatar autora | 14.8.2023
Super práce. Skvělé jednání na e-shop a snaha poradit ne jen prodat. Děkuji
5
JV Avatar autora | 6.8.2023
Skvělý produkt,mohu jen doporučit :)
5
IV Avatar autora | 25.7.2023
Jsem spokojena,protože hned na poprvé jsem vyrobila krásné výrobky.
5
MR Avatar autora | 6.7.2023
Jsem velmi spokojená s kvalitou zboží
5
XS Avatar autora | 20.6.2023
Spokojna.
5
LS Avatar autora | 19.6.2023
Jsem velice spokojená☺️
5
JP Avatar autora | 23.5.2023
Obchod mohu jen a jen doporucit. Prijemne ceny,! potrebne info ! k produktum k dispozici. Rychle odelano. I platba na fakturu mě příjemně překvapila 👍
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.