Epoxidová pryskyřice Fluid (vhodná pro kontakt s potravinami)

285 Kč 397 Kč 695 Kč 4 900 Kč 16 500 Kč od 285 Kč 235,54 Kč bez DPH 328,10 Kč bez DPH 574,38 Kč bez DPH 4 049,59 Kč bez DPH 13 636,36 Kč bez DPH od 235,54 Kč bez DPH 1 140 Kč / 1 kg 794 Kč / 1 kg 695 Kč / 1 kg 588,24 Kč / 1 kg 452,05 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Středně hustá epoxidová pryskyřice Fluid je odolná vůči vlhkosti ze vzduchu (omezuje tvorbu vodních skvrn a ztráty lesku) a žloutnutí. Tato křišťálová pryskyřice je vhodná pro uměleckou pro tvorbu ve stylu Resin Art a Geode Art, pro výrobu šperků, klíčenek, záložek do knih, pro výrobu obrazů, podtácků a dekorací z pryskyřice.

Jedná se o velmi kvalitní pryskyřici s dokonalým leskem hotových výrobků. Díky své hustotě dovede vykouzlit krásné efekty při prolínání barev.

Tato pryskyřice je vhodná na zalévaní do silikonových forem z naší nabídky do tloušťky cca 15 mm.

Pryskyřice je dodávána s tvrdidlem. Zakoupené množství je součet hmotnosti složek A a B.

Mísící poměr: 100 : 66 (hmotnostní).

Výrobce: RESIN PRO ITALY

Při skladování při teplotách pod 20 °C a při přepravě v zimních měsících se může pryskyřice zakalit (mléčné zbarvení, bílé hrudky). Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. 

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Epoxidová pryskyřice Fluid je dokonale transparentní křišťálová pryskyřice pro tvoření ve stylu Resin Art. Má výborný UV filtr a vyšší hustotu, díky které kouzlí při prolínání barev. Po zatvrdnutí má pevný, zrcadlově lesklý a naprosto hladký povrch. Má vysokou ochranu před vlhkostí vzduchu během vytvrzovacího procesu.

Je plně transparentní a je použitelná na vrstvy cca 15 mm. V případě vyšších odlitků ji doporučujeme odlévat po vrstvách, a to po částečném nebo úplném vytvrzení spodní vrstvy. Lze ji dobře probarvovat a pigmentovat. Vytvrzuje se za cca 24-36 hodin, je dobře opracovatelná a leštitelná. Má výborné mechanické vlastnosti, vysokou pevnost a soudržnost.

Tuto pryskyřici můžete použít na výrobky, které budou v kontaktu s potravinami. Dle posudku Státního zdravotního ústavu je možné výrobky z této pryskyřice použít pro kontakt se suchými a vlhkými potravinami s vyloučením kontaktu s tuky. Použití platí pro pokojovou teplotu a nižší.

Specifikace

 • Maximální tloušťka vrstvy je cca 15 mm.
 • Po vytvrzení má plně transparentní, pevný a zrcadlově lesklý povrch.
 • Je UV stabilní a odolná vůči vlhkosti ze vzduchu (omezuje tvorbu vodních skvrn, ztráty lesku a žloutnutí).
 • Je vhodná pro transparentní i probarvené odlitky, dobře se barví barvivy a pigmenty z naší nabídky.
 • Doba zpracovatelnosti 40–50 minut (200 g, 23 °C).
 • Doba vytvrzení pro odformování je 24-36 hodin (podle teploty prostředí a množství odlévaného materiálu). Finální vytvrzení a dokončení všech vazeb v pryskyřici proběhne za 10-14 dní, v tu chvíli je pryskyřici možné brousit nebo na ní odkládat předměty (platí pro vytvrzování ve stálé teplotě 20 - 25 °C).
 • Je samonivelační a dobře tekutá.
 • Je bez rozpouštědel, neobsahuje fenolické látky a je prakticky bez zápachu.
 • Lze ji použít pro zalévání všech typů materiálů (dřevo, beton, sklo apod.).
 • Viskozita: cca 700–800 mPa.s. (pryskyřice); 250–300 mPa.s. (tvrdidlo).
 • Výsledná tvrdost 70 Shore D.

Zpracování a aplikace

Nejdříve smícháme obě složky v hmotnostním mísícím poměru 100 : 66. Každou složku je potřeba důkladně zvážit v gramech. Nejdříve do nádoby (čisté a suché) nalijeme a odvážíme složku A v požadovaném množství, vynulujeme váhu a nalijeme a odvážíme složku B v požadovaném množství. Pro usnadnění výpočtu potřebné hmotnosti složky A a B použijte naši tabulku výpočtů. Obě složky se míchají po dobu 3–4 minut (míchání ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček se střídá, přičemž je nutné seškrabávat materiál i ze stěn a dna nádoby). Po promíchání se doporučuje směs přelít do jiné čisté a suché nádoby, znovu zamíchat a poté aplikovat.

Pokud se hmota odlévá do forem, je vhodné použít silikonovou formu. V případě forem vyrobených z jiných materiálů, je nutné pro snadné vyjmutí z formy použít separátor. Nedoporučujeme použít jako formu skleněné nádoby, mohly by při vytvrzování pryskyřice prasknout. Při zalévání porézních materiálů (dřevo, beton) dochází k uvolňování vzduchových bublin do odlévané hmoty, proto je potřeba tyto předměty penetrovat. Penetraci porézních materiálů je možné provést speciální penetrací, nebo je můžete natřít tenkou vrstvou pryskyřice a po jejím zatuhnutí takové předměty zalít do požadovaného výrobku.

Pro zajištění optimální konzistence a kvalitního výsledku po aplikaci je potřeba při smíchávání zajistit dostatečnou teplotu prostředí i hmoty (cca 20 °C). Nízké teploty mají výrazně negativní vliv na konečný výsledek.

Upozornění

 • Dodržujte dobu zpracování, nepracujte s hotovou směsí déle než 40-50 minut. Při nedodržení této doby nemusí mít výrobky potřebné vlastnosti (hotové výrobky mohou být křehké) a pryskyřice se může začít v míchací nádobě ve vyšší vrstvě rychle zahřívat (tzv. exotermická reakce) a znehodnotit se.
 • Při skladování při teplotách pod 20 °C se může pryskyřice zakalit. Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. Zabraňte proniknutí vody do lahve s pryskyřicí. Po vyjmutí z lázně nechte vychladnout a poté použijte.
 • Na hotové výrobky z pryskyřice se nesmí pokládat horké předměty, jako jsou například hrnky s čajem. Výrobek by se mohl poškodit.

Bezpečnostní opatření

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby.
 • Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře.
 • Po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte.
 • Pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %).
 • Teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C.
 • Pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci.
 • Doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Bezpečnostní listy, technické listy a certifikace

Jak správně namíchat pryskyřici?

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci se důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/státních předpisů. Obal znečištěný výrobkem
odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Označení pro nebezpečné složky:bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, pterc.butylfenyl-[1-(2,3-epoxy)propyl]-ether

5
16x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
MK Avatar autora | 28.1.2024
Jsem spokojená a jsem ráda k popisu poměru, jak se míchá a na co si dát pozor.
5
JP Avatar autora | 26.12.2023
Vše je ok
5
JB Avatar autora | 28.11.2023
Chválím ,opravdu to zvládne začátečník,krásně lesklá bez bublin.....velká spokojenost..
5
JB Avatar autora | 22.11.2023
Vše v pořádku
5
DS Avatar autora | 22.11.2023
Jsem velmi spokojena. Oceňuji “tahák” již spocitanych poměru k různým váhám tekutiny A
5
DL Avatar autora | 6.11.2023
Zatím nebyl použity,je to dárek pro dceru pod stromecek
5
JM Avatar autora | 6.11.2023
Spokojenost , rychle schnutí. DOPORUČUJI.
5
DK Avatar autora | 24.10.2023
Výborná věc.
5
EB Avatar autora | 15.9.2023
Rychlé doručení, vše s návodem, hezky zabaleno, kvalita výrobků. Můžu jen doporučit.
5
IM Avatar autora | 9.8.2023
Doporučuji
5
TN Avatar autora | 3.8.2023
Doporučuji. S produktem se pracuje snadno a výsledek je skvělý. Akorát pozor na bublinky, které občas zůstaly.
5
JS Avatar autora | 26.7.2023
Super
5
HM Avatar autora | 26.7.2023
Spokojená, lehká manipulace
5
EP Avatar autora | 3.7.2023
Spokojna doporučujem
5
ZR Avatar autora | 17.5.2023
DOPORUČUJI!
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.