Epoxidová pryskyřice Start

295 Kč 549 Kč 2 465 Kč od 295 Kč 243,80 Kč bez DPH 453,72 Kč bez DPH 2 037,19 Kč bez DPH od 243,80 Kč bez DPH 590 Kč / 1 kg 549 Kč / 1 kg 493 Kč / 1 kg
Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Hmotnost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
16.4.2024 16.4.2024 16.4.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Tato epoxidová pryskyřice má široké spektrum využití. Je vhodná pro zalévání a vytváření dekoračních předmětů a šperků z pryskyřice. Je skvělou volbou pro všechny, kteří teprve začínají. Pryskyřice Start vytváří velmi pěkný povrch i bez opracování. Je vhodná pro probarvené výrobky.

Tato pryskyřice je vhodná na zalévaní do silikonových forem z naší nabídky do tloušťky cca 10–15 mm.

Pryskyřice je dodávána s tvrdidlem. Zakoupené množství je součet hmotnosti složek A a B.

Mísící poměr: 100 : 23 (hmotnostní).

Země původu ČR

Při skladování při teplotách pod 20 °C a při přepravě v zimních měsících se může pryskyřice zakalit (mléčné zbarvení, bílé hrudky). Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. 

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Výhodou epoxidové pryskyřice Start je dobrý poměr ceny a výkonu, její použití je totiž univerzální a cena nízká. Tato pryskyřice se vyznačuje nízkou viskozitou, což snižuje tvorbu vzduchových bublin při míchání složek a usnadňuje impregnovat pryskyřicí různé materiály.

Není plně transparentní a je použitelná na vrstvy cca 10–15 mm. V případě vyšších odlitků ji doporučujeme odlévat po vrstvách, a to po částečném nebo úplném vytvrzení spodní vrstvy. U vyšších výrobků se může objevit zakalení u neprobarvené pryskyřice. Pryskyřice je velmi tekutá a má samonivelační vlastnosti. Má velmi pěkný povrch i bez opracování. Lze ji dobře probarvovat a pigmentovat. Vytvrzení za cca 24 hodin, je dobře opracovatelná a leštitelná. Má výborné mechanické vlastnosti, vysokou pevnost a soudržnost.

Specifikace

 • Maximální tloušťka vrstvy je cca 15 mm.
 • Maximální objem lití je 1 kg.
 • Po vytvrzení má transparentní, pevný a lesklý povrch.
 • Není UV stabilní, ve větším objemu je mírně zažloutlá.
 • Je vhodná pro probarvené odlitky, dobře se barví barvivy a pigmenty z naší nabídky.
 • Doba zpracovatelnosti: 10 – 20 minut (200 g, 23 °C).
 • Doba vytvrzení pro odformování: 15 - 24 hodin (podle teploty prostředí a množství odlévaného materiálu). Finální vytvrzení a dokončení všech vazeb v pryskyřici proběhne za 10-14 dní, v tu chvíli je pryskyřici možné brousit nebo na ní odkládat předměty (platí pro vytvrzování ve stálé teplotě 20 - 25 °C).
 • Velmi tekutý a dobře zabíhavý systém.
 • Je bez rozpouštědel, neobsahuje fenolické látky a je prakticky bez zápachu.
 • Lze ji použít pro zalévání všech typů materiálů (dřevo, beton, sklo apod.).
 • Viskozita: cca 450 mPa.s (pryskyřice); cca 30 mPa.s (tvrdidlo).
 • Hustota směsi 1 – 1,05 g/cm3.
 • Výsledná tvrdost 75 Shore D.

Zpracování a aplikace

Nejdříve smícháme obě složky v hmotnostním mísícím poměru 100 : 23. Každou složku je potřeba důkladně zvážit v gramech. Nejdříve do nádoby (čisté a suché) nalijeme a odvážíme složku A v požadovaném množství, vynulujeme váhu a nalijeme a odvážíme složku B v požadovaném množství. Pro usnadnění výpočtu potřebné hmotnosti složky A a B použijte naši tabulku výpočtů. Obě složky se míchají po dobu 3–4 minut (míchání ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček se střídá, přičemž je nutné seškrabávat materiál i ze stěn a dna nádoby). Po promíchání se doporučuje směs přelít do jiné čisté a suché nádoby, znovu zamíchat a poté aplikovat.

Pokud se hmota odlévá do forem, je vhodné použít silikonovou formu. V případě forem vyrobených z jiných materiálů, je nutné pro snadné vyjmutí z formy použít separátor. Nedoporučujeme využít jako formu skleněné nádoby, mohly by při vytvrzování pryskyřice prasknout. Při zalévání porézních materiálů (dřevo, beton) dochází k uvolňování vzduchových bublin do odlévané hmoty, proto je potřeba tyto předměty penetrovat. Penetraci porézních materiálů je možné provést speciální penetrací, nebo je můžete natřít tenkou vrstvou pryskyřice a po jejím zatuhnutí takové předměty zalít do požadovaného výrobku.

Pro zajištění optimální konzistence a kvalitního výsledku po aplikaci je potřeba při smíchávání zajistit dostatečnou teplotu prostředí i hmoty (cca 20 °C). Nízké teploty mají výrazně negativní vliv na konečný výsledek. Pryskyřice je náchylnější na „chytání“ vlhkosti ze vzduchu, v důsledku toho na povrchu hotových výrobku mohou vzniknout vodní skvrny. Proto je důležité zamezit přístupu vlhkosti k povrchu, zvláště v deštivějším období. Výrobky je třeba v době vytvrzování zakrýt, nebo je následně po vytvrzení přebrousit a vyleštit. Případně můžete výrobek pokrýt finální vrstvou křišťálové pryskyřice Fluid. která vytvoří zrcadlový povrch beze skvrn.

V případě, že je v místnosti, kde je váš v pracovní prostor, větší vlhkost, doporučujeme vyzkoušet pryskyřici Fluid.

Upozornění

 • Dodržujte dobu zpracování, nepracujte s hotovou směsí déle než 20 minut. Při nedodržení této doby nemusí mít výrobky potřebné vlastnosti (hotové výrobky mohou být křehké) a pryskyřice se může začít v míchací nádobě ve vyšší vrstvě rychle zahřívat (tzv. exotermická reakce) a znehodnotit se.
 • Na hotové výrobky z pryskyřice se nesmí pokládat horké předměty, jako jsou například hrnky s čajem. Výrobek by se mohl poškodit.
 • Při skladování při teplotách pod 20 °C se může pryskyřice zakalit. Jedná se o běžný jev, před použitím vložte uzavřenou lahev se složkou A do teplé vodní lázně (50 - 70 °C) na 20-30 minut a zakalení zmizí. Zabraňte proniknutí vody do lahve s pryskyřicí. Po vyjmutí z lázně nechte vychladnout a poté použijte.
 • Při použití lihových inkoustů můžete pozorovat jejich dočasnou změnu barvy (např. modrá na oranžovou). Při procesu vytvrzování se však barvy opět vybarví do svých odstínů.

Bezpečnostní opatření

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby.
 • Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře.
 • Po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte.
 • Pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %).
 • Teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C.
 • Pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci.
 • Doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Bezpečnostní listy, technické listy a certifikace

Jak správně namíchat pryskyřici?

Nebezpečné látky:
epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu
polymer 1,3-propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)- s 2-(chloromethyl)oxiranem
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H360F Může poškodit reprodukční schopnost.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.
Doplňující informace:
EUH 205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

5
21x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
PM Avatar autora | 10.3.2024
Mohu jen doporučit. Vše na 1*
5
JH Avatar autora | 19.2.2024
Velká spokojenost, rychlé dodání.
5
IK Avatar autora | 13.2.2024
S pryskyřicí jsme naprosto spokojena .
5
KP Avatar autora | 11.2.2024
S pryskyřici jsem nadmíru spokojená
5
N Avatar autora | 3.12.2023
Rychlé doručení a skvělé produkty.
5
JH Avatar autora | 14.11.2023
Vyborna nabidka produktu, rychle doruceni. Zajem obchodu, rady a doporuceni, jsk pracovat s materialem.
5
HS Avatar autora | 12.11.2023
Maximální spokojenost.
5
MA Avatar autora | 7.11.2023
Jsem spokojená.
5
IB Avatar autora | 25.10.2023
Je to super pryskyřice👍 rychlé doručení.
5
NV Avatar autora | 25.10.2023
S pryskyřicí jsem pracovala poprvé. Určitě jsem nekupovala naposledy:) Dodání rychle. Doporučuji a děkuji :)
5
RU Avatar autora | 2.10.2023
Skvělé produkty, velmi rychlé doručení, určitě všem tento obchod doporučuji :-)
5
Avatar autora | 27.8.2023
Perfektní.
5
Avatar autora | 10.8.2023
Pracuji s ní už delší dobu a maximální spokojenost
5
Avatar autora | 9.8.2023
Spokojenost
5
Avatar autora | 9.8.2023
Super materiál,spokojenos
5
AR Avatar autora | 27.7.2023
Super materiál a výborná pevnost.
5
GZ Avatar autora | 26.6.2023
Perfektní
5
BS Avatar autora | 18.6.2023
Spokojenost
5
JS Avatar autora | 15.6.2023
Spokojenost
5
P Avatar autora | 29.5.2023
Výborné, vřele doporučuji. S pryskyřicí se moc dobře pracuje, ale je velmi důležité dodržet správný poměr.
5
JR Avatar autora | 28.5.2023
S pryskyřicí Art Epoxy Start jsem naprosto spokojený. Přesně splnila mé očekávání.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.