Dárková startovací sada na výrobu klíčenek a záložek ve tvaru tlapky

980 Kč 809,92 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
6.10.2023
Možnosti doručení

Užijte si spoustu zábavy při vytváření vlastních roztomilých klíčenek a záložek, které nikdo jiný nemá.

Tato sada obsahuje vše, co potřebujete k výrobě krásných, originálních klíčenek a záložek z pryskyřice. Najdete v ní nejen pryskyřici, ale také formy, barviva, střapce a další pomůcky. Prostě vše od A do Z!

Sadu vám dodáme v hezké, barevné krabici. Bude tak rovnou připravená jako dárek pro kreativního člověka.

Množství pryskyřice vám vystačí na výrobu cca 8 záložek a 8 malých a velkých klíčenek ve tvaru tlapky. Všechny naše formy na pryskyřici jsou opakovatelně použitelné.

Namíchejte pryskyřici, obarvěte, nalijte do formy a můžete se těšit na nádherné výrobky, které ze silikonové formy snadnou vyjmete. Udělejte radost nejen sobě, ale také svému okolí krásnými, ručně vytvořenými dárečky!

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 4 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Sada obsahuje:

 • Sadu licí pryskyřice Art Epoxy Fluid – 166 g.
 • Návod na zpracování epoxidové pryskyřice a tabulku mísících poměrů.
 • Návod pro práci se sadou.
 • Silikonové formy:
 • forma na klíčenky tlapky 9,5 x 10 cm;
 • forma na klíčenky tlapky 5 x 5,5 cm;
 • forma na záložku ve tvaru tlapky 2,5 x 14 cm.
 • Barvy a dekorační materiály:
 • barva do pryskyřice 5 ks po 5 ml;
 • duhové vločky do pryskyřice 4 ks.
 • Bižuterní komponenty:
 • střapce na záložky 10 ks;
 • šroubovací očka k zavěšení klíčenek cca 25 ks;
 • kroužky s řetízkem na výrobu klíčenek 10 ks.
 • Pomůcky a příslušenství:
 • igelitovou fólii na zakrytí pracovní plochy;
 • jednorázové nitrilové rukavice 5 párů;
 • kelímky na míchání pryskyřice 18 ks;
 • dřevěné špachtle na míchání 10 ks;
 • plastová pipeta objem 3 ml 5 ks;
 • ruční vrtačka na šperky a dekorace z pryskyřice s 4 vrtáky;
 • pilník pro zabrušování hran;
 • zapalovač pro odstranění bublinek vzduchu v pryskyřici;
 • zástěra jednorázová.

V sadě dodáváme i návod na zpracování epoxidové pryskyřice, návod pro práci se sadou a tabulku mísících poměrů. Pokud tedy sadu plánujete dát jako dárek, obdarovaný bude potřebovat už jen váhu a může se pustit do výroby originálních klíčenek a záložek. Váhu u nás můžete zakoupit zde.

Chcete vytvářet další barevné kombinace? Dokupte si metalické prášky, barviva, metalické vločky, nebo jiné dekorace a vytvořte další krásné výrobky. Formy jsou opakovaně použitelné a možností pro výrobu klíčenek a záložek je nespočet!

Prosíme pozor!

 • Zobrazení barev se může na různých digitálních zařízeních silně lišit.
 • Při práci s epoxidovou pryskyřicí a pigmentovými roztoky používejte ochranné pomůcky. Hotový odlitek co nejlépe zakryjte, aby se na něj před konečným tvrdnutím nedostal prach.

Bezpečnostní opatření:

 • Doporučujeme, aby děti do 18 let, těhotné a kojící ženy pracovali s epoxidovou pryskyřicí pouze s použitím ochrany kůže a dýchacích cest, děti navíc pouze pod dohledem dospělé osoby;
 • při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Vyvarujte se polknutí či vdechnutí materiálu; Při požití nebo zasažení sliznic vyhledejte lékaře;
 • po práci si důkladně umyjte ruce, zejména před jídlem. Při tvoření výrobku nekuřte, nepijte ani nejezte;
 • pracujte v dobře větraném prostoru s (důležité!) nízkou vlhkostí (ne více než 30–40 %);
 • teplota nesmí být nižší než 20 °C a vyšší než 25–27 °C;
 • pracujte pouze v rukavicích, pryskyřice může na kůži vyvolat alergickou reakci;
 • doporučujeme chránit vaše dýchací cesty respirátorem nebo celoobličejovou maskou.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci se důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/státních předpisů. Obal znečištěný výrobkem
odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
Označení pro nebezpečné složky:bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan, pterc.butylfenyl-[1-(2,3-epoxy)propyl]-ether

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
ZN Avatar autora | 29.5.2023
Skvělý produkt i obchod velká spokojenost
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.