Separátor pro epoxidové pryskyřice

139 Kč 269 Kč od 139 Kč 114,88 Kč bez DPH 222,31 Kč bez DPH od 114,88 Kč bez DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Obsah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
17.7.2024 17.7.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Separátor pro epoxidové pryskyřice zabraňuje trvalému přilnutí pryskyřice k formám z různých materiálů, výrobek tak snadno vyjmete.

Velmi rychle zasychající separátor na rozpouštědlové bázi. Je určen pro separování forem před ulpěním pryskyřice.

Detailní informace

Dárek zdarma
Dárek zdarma
Vyberte si ze 6 krásných možností!
Expresní odeslání
Expresní odeslání
Vaši objednávku odešleme obratem.
Recenze
Recenze
Tisíce spokojených zákazníků.
Zboží opravdu skladem
Zboží opravdu skladem
Máme velké skladové zásoby.

Detailní popis produktu

Použití:

Separátor V11 je světle žlutá kapalina charakteristické vůně. Separátor je určen proti přilnutí pryskyřice na místech kde to není žádoucí a umožňuje snadné vyjmutí a oddělení separované části a odlévané hmoty.

 • Před použitím separátor promíchejte nebo protřepejte. Nanáší se hadříkem nebo štětečkem, velmi rychle zasychá.
 • Při separování např. kovových forem lze prakticky ihned po nanesení separátoru odlévat pryskyřici. V případě že se separují velmi porézní materiály (dřevo, sádra apod.) doporučujeme počkat několik minut, než dojde k dokonalému odpaření separátoru.

Vlastnosti: 

 • Barva světle žlutá až bílá.
 • Hustota cca 0,70 g/cm3.

Skladování: 

 • Skladuje se v suchu při teplotě 20 oC.
 • Pozor, hořlavina I. třídy. 

 Ochrana bezpečnost při práci: 

 • Pracoviště, kde se provádí separování musí být dobře větrané.
 • Při práci použijte ochranné rukavice a respirátor.
 • Po práci si umyjte ruce mýdlem a použijte regenerační krém.
 • Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 • Bezpečná manipulace a skladování se řídí bezpečnostním listem.                                                                                                       

Nebezpečné látky: uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu toluen
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozn. Pouze na obalech pro prodej široké veřejnosti.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení
a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.