Jak pracovat s epoxidovou pryskyřicí - pro začátečníky

Epoxidová pryskyřice, také známá jako, křišťálová pryskyřice, resin, epoxy nebo také epoxid nabízí spoustu zajímavých možností. V kombinaci s vhodnými dekoracemi a barvami lze vytvářet originální a velice zajímavé výrobky. Práce s pryskyřicí vyžaduje dodržování daných postupů a zásad, abychom docílili požadovaného výsledku.

Co jsou dvě složky epoxidové pryskyřice?

Epoxidové pryskyřice, které se používají na tvorbu výrobků, mají dvě složky, a sice složku A a složku B. 

• Složka A je vždy pryskyřice.
• Složka B je vždy tvrdidlo.

Obě tyto složky mícháme v přesném poměru, který je pro každou pryskyřici unikátní a který je uveden v jejím popisku na e-shopu i na samotných lahvích. Díky správnému dodržení poměrů dosáhneme toho, aby pryskyřice vytvrdla správně a dosáhli jsme průhledného a tvrdého výrobku bez kazů.

Jak odvážit pryskyřici?

Vzhledem k tomu, že existují různé typy licí pryskyřice, z nichž každá je vyvinuta pro různé odlévání a různé výrobky, má každý typ pryskyřice jiný mísící poměr výše zmiňovaných složek A a B. Můžeme se tedy setkat s různými mísícími poměry, jako například 3:1, 100:30, či 100:60 a podobně. Mějte na paměti, že poměr je vždy hmotnostní, tedy obě složky musíme odvážit s přesností na gramy na digitální váze.

Budeme-li tedy potřebovat namíchat pryskyřici například v poměru 100 : 30, musíme smíchat 100 gramů složky A se 30 gramy složky B. 

Abychom předešli nepřesnostem při vážení, které mohou nepříznivě ovlivnit výsledný výrobek, mícháme najednou minimální množství 50 gramů hmoty. Pokud totiž mícháme například jen 10 gramů pryskyřice a 3 gramy tvrdidla, můžeme navážit o pár desetin gramu méně a v takto malém množství hmoty se jedná o vysoké procento nepřesnosti. Zatímco taková drobná nepřesnost je u malého množství kritická, u množství hmoty okolo 50 gramů se jedná o zanedbatelnou odchylku, která nemá na správnost vytvrzení vliv.


Jak namíchat pryskyřici?

Budeme potřebovat:

• Kvalitní digitální váhu, na které budeme předepsaný váhový poměr vážit. 
• Kelímky pro smíchání obou složek.
• Špachtle (dřevěné, silikonové nebo plastové).

Všechny potřeby najdete v jedné přehledné kategorii zde.Postup míchání:

1) Do kelímku si navážíme nejprve s přesností na gram složku A, váhu vynulujeme a do složky A navážíme složku B.

2) Obě složky důkladně a dostatečně promícháme. Mícháme vždy od stěn i ode dna, aby se všechny složky pořádně promísily. Mícháme pomalu a jemnými tahy, aby se do pryskyřice nevmíchalo příliš mnoho bublinek, a to po dobu cca 3 minut.

3) Smíchanou hmotu přelijeme do nového kelímku a míchání opakujeme. Tento bod je důležité nepřeskakovat. Na dně nebo v okrajích kelímku vždy zůstane trochu nerozmíchané hmoty, která v odlitém výrobku nevytvrdne správně. Jedině opakovaným mícháním zajistíte, že bude pryskyřice dokonale rozmíchaná a připravená k odlévání.

Ve chvíli, kdy máme pryskyřici rozmíchanou můžeme přidat barvy, třpytky a jiné dekorace.

Jak obarvit pryskyřici?

Jestliže se rozhodneme pro barvení pryskyřice, můžeme přidat do připravené směsi barvu či pigmenty do epoxidu. Pokud přidáme do licí pryskyřice barvu, výsledkem bude průhledná pryskyřice ve zvolené barvě; přidáme-li pigment do epoxidu, bude výsledkem neprůhledná obarvená pryskyřice. Rozdělení těchto barev máme na e-shopu přehledně rozdělené na barvy pro průhledné odlitky a barvy pro neprůhledné odlitky

Další možností, jak obarvit epoxidovou pryskyřici jsou různé metalické práškymetalický pigment. Jde o jemný prášek v různých barvách, s jehož pomocí se vytvoří ve výsledku metalický efekt. Metalický pigment pryskyřici probarví do neprůhledné podoby. Pokud použijete práškové barvy, bude výsledek téměř vždy neprůhledný.

Jaké množství barviva můžeme maximálně přidat do pryskyřice?

U každého barviva je tato informace uvedená. U tekutých barviv se množství pohybuje okolo 1 – 3 % váhy pryskyřice, u práškových barviv často až 15 % váhy pryskyřice. Doporučené maximální množství je potřeba dodržet. Pokud přidáte příliš mnoho barvy, může dojít k tomu, že se pryskyřice nevytvrdí nebo bude po vytvrzení gumová.

Silikonové formy na pryskyřici

Silikonové formy na lití epoxidové pryskyřice jsou na tvorbu výrobků velmi vhodné, protože pryskyřice je vůči silikonu nepřilnavá. Pokud s tvorbou pomocí lití epoxidové pryskyřice začínáte, je vhodné začít právě použitím silikonových forem. Formy lze používat opakovaně. Silikonové formy na odlévání pryskyřice mají v drtivé většině případů hladký a lesklý povrch, díky kterému se často vyhnete finálnímu broušení a leštění.

Formu zcela jednoduše zalijete pryskyřicí, kterou jste si namíchali, případně obarvili či doplnili různými dekorativními předměty, a výrobek necháte vytvrdnout. Po řádném vytvrzení, výrobek jenom vyloupnete.

Jak dlouho mohu používat silikonovou formu?

Formy nemají datum spotřeby, ale měly by být považovány za spotřební materiál. Bez ohledu na to, jak moc kvalitní silikon je, pryskyřice rozleptává povrch formy a ta se časem „spálí“. Povrch formy zmatní a výrobky z takových forem jsou pak také matné. Nejsou už lesklé tak, jak je to pro pryskyřici typické. Lesk forem poté bohužel nejde navrátit zpět, ale nevyhazujte takové formy. Možná se vám budou ještě hodit v případě, že budete potřebovat matný odlitek.

Spálení formy pryskyřicí je přirozené poškození, ale forma se často opotřebí i v důsledku mechanického vlivu. Proto při aranžování dekorací do formy buďte opatrní při používání pinzety a párátka. Důrazně nedoporučujeme roztahovat nebo mačkat uzavřené formy. Pokud silikon příliš natáhnete, neroztrhne se, ale objeví se na něm poškození. Forma se bohužel už nevrátí do původního stavu a deformace půjde vidět i na odlitku z pryskyřice.

Při správném používání si forma zachovává své původní vlastnosti i po opakovaném použití. Naše osobní zkušenosti a zpětná vazba od zákazníků však ukazují, že nelze očekávat, že formu použijeme v původních kvalitách více než 8 -10 krát. V závislosti na správném používání formy i vhodné pryskyřice získáte lesklý odlitek zhruba u osmi odlévání, u dalších odlévání začne forma postupně ztrácet lesk a výrobky pak nemají lesklý povrch. Lesklého povrchu u matného odlitku však snadno docílíte nanesením svrchní vrstvy pryskyřice.

Jakou bezpečnost práce s pryskyřicí je potřeba dodržovat?

Je potřeba mít na paměti, že je vždy potřeba při práci s licí pryskyřicí dodržovat bezpečnostní pokyny a pracovat s ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné rukavice, případně ochranné brýle, a pracovat v řádně odvětrané místnosti, vzhledem k možným výparům. Výparům se braňte vhodnou ochranou dýchacích cest (masky vhodné pro práci s materiály, které uvolňují výpary). 

Kreativní sady pro výrobu z pryskyřice

Na trhu jsou dostupné různé sady pro výrobu z pryskyřice, které usnadní výběr materiálu pro tvoření. Správná sada na odlévání pryskyřice bude obsahovat pryskyřici, barvy do pryskyřice, dekorace a silikonové formy. Vybírejte takovou sadu, která obsahuje opravdu vše potřebné a je vhodná i pro začátečníky. V naší široké nabídce sad jsme mysleli opravdu na vše, nemusíte k nim už nic jiného dokupovat. 

Co vše z pryskyřice vyrobíte?

Epoxidová pryskyřice má opravdu velmi mnoho využití. Lze z ní vyrábět šperky z pryskyřice, obrazy, geody z pryskyřice, orgonity, dekorační předměty, etažéry ale také stolky, stoly nebo jiný nábytek atd.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.